Αεροπορικές Μεταφορές

  • Η Σ Κ Α Ν Ι είναι ένας διαπιστευμένος αντιπρόσωπος της ΙΑΤΑ. Το Προσωπικό της SKANI εκπαιδεύτηκε και είχε επιτυχία με διακρίσεις στις εξετάσεις της IATA τους και στις δύο, της Cargo Introductory και της DG Regulations. Ελεγχθήκαμε από τους επιθεωρητές και οικονομικoύς αξιολογητές της ΙΑΤΑ και η αίτησή μας εγκρίθηκε.
  • Επιπλέον, το προσωπικό μας είναι πιστοποιημένο και έμπειρο στην ηλεκτρονική τιμολόγηση της ΙΑΤΑ, για Ευπαθή και μολυσματικές ουσίες.
  • Ενοποίηση της μεταφοράς σε όλο τον κόσμο μέσω όλων των διαθέσιμων συνεργατών μας.
  • Ειδική Μεταχείριση

- φθαρτά αγαθά
- επικίνδυνες
- Μολυσματικές ουσίες

  • Express διανομή πόρτα-πόρτα