Διατροπικές Μεταφορές

Τρένα, φορτηγά, αεροπλάνα και φορτηγά πλοία - οι διεθνείς μεταφορές σήμερα μπορεί να απαιτήσουν διατροπικές (συνδυασμένες) μεταφορές.

Η SKANI μπορεί να οργανώσει μεταφορά από τον χώρο σας στην ενδοχώρα, στον αεροδρόμιο ή λιμάνι, και από εκεί σε προορισμούς σε όλο τον κόσμο - πάντα εξασφαλίζοντας ότι το φορτίο σας ταξιδεύει προς το προορισμό του με ασφάλεια και σιγουριά. Με την εμπειρία μας στον τομέα της διαχείρισης Logistics, των τελωνειακών διαικπεραιώσεων, καθώς και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις, οι πελάτες μπορούν να είναι ήσυχοι ότι τα προϊόντα τους θα φτάσουν με σιγουριά.

Η γνώση και η εμπειρία των στελεχών και του προσωπικού της εταιρείας βασίζεται σε συγκεκριμένη διαχρονική πολιτική συνεχούς εσωτερικής εκπαίδευσης, η οποία αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα της SKANI από την ίδρυση της το 1994.

Ο μεγάλος όγκος μεταφορών, μας επιτρέπει οικονομίες κλίμακος προκειμένου να μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας τις καλύτερες λύσεις στην μεταφορά σε συνδυασμό με ανταγωνιστικές τιμές.

Χρησιμοποιώντας το πλέον σύγχρονο λογισμικό, σε συνδυασμό με ένα από τα πλέον αξιόπιστα δίκτυα ανταποκριτών σ’ όλο τον κόσμο, η SKANI συμβάλλει πραγματικά στη βελτιστοποίηση της αλυσίδας εφοδιασμού του πελάτη.

Μπορούμε να μεταφέρουμε οποιοδήποτε container κλασσικού τύπου αλλά και μεταβλητού σώματος (interchangeable body) οποιουδήποτε τύπου - κουτί, ψυγείο, βυτίο - με ειδικά οχήματα αποκλειστικά για αυτήν την μεταφορά.