Μεταφορά εκθεσιακών περιπτέρων και εξοπλισμού στο εξωτερικό

Μεταφορά εκθεσιακού εξοπλισμού παγκοσμίως.

Η SKANI έχει δημιουργήσει ειδικό τμήμα που αναλαμβάνει τη διαχείριση εκθέσεων. Περισυλλέγουμε, μεταφέρουμε και εγκαθιστάμε το υλικό μιας έκθεσης ή μιας εκδήλωσης χάρις στο ειδικευμένο προσωπικό μας.

Το τμήμα διαχείρισης εκθέσεων και εκδηλώσεων της SKANI μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Συσκευάζουμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε τον εξοπλισμό του περιπτέρου σας οπουδήποτε στο εξωτερικό.

Η ολοκληρωμένη υπηρεσία εκθέσεων της SKANI αναλαμβάνει την πλήρη οργάνωση οποιασδήποτε έκθεσης παγκοσμίως.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, οι άνθρωποί μας εξασφαλίζουν τη λεπτή διαχείριση των εκθεμάτων του πελάτη, βασιζόμενοι στην τοπική τεχνογνωσία τους και την ικανότητα της SKANI για παροχή υπηρεσιών παγκοσμίου επιπέδου, στοιχεία που συμβάλλουν στην άριστη οργάνωση όλων των εκθέσεων.

Στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, οι άνθρωποί μας υποστηρίζονται από ειδικούς επαγγελματίες της χώρας προέλευσης του εκθέτη για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.