Οδικές Μεταφορές

  • Εβδομαδιαίες υπηρεσίες groupage. Από Αθήνα και Θεσσαλονίκη προς / από Γερμανία - Ολλανδία - Βέλγιο - Ιταλία - Γαλλία - Ηνωμένο Βασίλειο - Πορτογαλία - Ισπανία.
  • Πόρτα-πόρτα. Αξιόπιστη διανομή του φορτίου οπουδήποτε εντός των αστικών πόλεων ή / και σε οποιαδήποτε πόλη σε όλη την Ελλάδα.
  • Εκθέσεις