Πόρτα-Πόρτα

Η SKANI προσπαθεί να προσφέρει τις καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες δυνατόν υπηρεσίες στους πελάτες της.

Από την παραλαβή των εμπορευμάτων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, την μεταφορά τους με τον συντομότερο - ασφαλέστερο τρόπο, αποθήκευσή τους, εκτελωνισμό τους και την παράδοσή τους στο χώρο του πελάτη σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.