Θαλάσσιες Μεταφορές

  • FCL - πλήρους φορτίου εμπορευματοκιβώτια. Συχνές-τακτικές και αποτελεσματικές NVOCC υπηρεσίες από / προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο.
  • LCL - Λιγότερου φορτίου εμπορευματοκιβώτια. Εβδομαδιαία απευθείας δρομολόγια προς / από την Κίνα - Νοτιοανατολική Ασία - Ευρώπη - ΗΠΑ.